• Tijd gevat in verf

    Werk uit de stationsserie. Wachtend tussen vertrek en aankomst. Waar gaat men naartoe wat laat men achter. Gebeurtenissen gevangen in tijd en ruimte.
    't Reghthuys, Reghthuysplein 1, Nieuwkoop, Nederland
    14 oktober 2017 tot en met 29 oktober 2017
    Meer informatie